21 de setembre de 2011

Acta de l'assemblea del 19/9/11

S'inicia la reunió a les 20'13h amb la presència de 10 persones; membres de les comissions de Comunicació, 20N i Medi ambient.

0. Es designa dinamitzador, secretari i moderador.
1. Es llegeix l'ordre del dia. No es llegeix l'acta de l'¡anterior reunió i queda pertant pendent d'aprovació.
2.Torns de paraula oberts dels grups de treball:
2.a Grup de treball 20N: Comenten que s'estàn recollint signatures per a la Campanya "Cap Cartell electoral pel 20N" i que durant els tres dies de festa major s'han recollit un centenar de signatures.
També es comenta que s'ha fet extensió de la proposta a d'altres assemblees i que es podria arribar conjuntament als mitjans. Es comenta que caldria posicionar-se respecte al 20N.
Propostes que fa la comissió 20N:
- Accions per a la recollida de signatures durant la fira de la carabassa (24 de setembre al matí)
- Enviar un mailing a tots els membres de l'assemblea per a convidar-los a participar a la recollida de signatures
Propera reunió de la comissió:
Dimecres 21.9.11 a les 19'30h a la plaça de l'ajuntament
2.b Grup de treball Xerrades:
A falta de confirmació definitiva per part de l'ajuntament les xerrades següents romanen convocades:
- Participació ciutadana: 18 d'octubre del 2011 al centre cívic a les 19'00
- Som energia: 24 de novembre del 2011 al centre cívic a les 19'00
Queda pendent el tema cartelleria.
2.c Grup de treball Recollida d'escombraries. No hi ha quòrum dels seus membres per a presentar l'avenç en la proposta de neteja de camins.
2.d. Paraula lliure: En Jordi informa de la proposta de http://porlademocraciadirecta.org/ i posa sobre la taula que l'assemblea de St. Feliu s'hi adscrigui, en formi part i col•labori en les tasques necessàries per a la recollida de signatures.
3. Torns de paraula de les comissions:
3.a. Comissió Extensió: Es llegeix l'acta de la coordinadora del Vallès Oriental; es comenta que la Llagosta ha acceptat la proposta llançada per St. Feliu "Cap Cartell electoral per al 20N" i que afegiràn propostes a la propera reunió de la coordinadora; es comenta que la coordinadora emprarà N-1.cc per a la seva comunicació; es reparteixen cartells de les Jornades Indignades de Montmeló que l'Anna s'encarregarà de penjar; es comenta que en Jordi i en Dani (de Granollers) realitzaràn un taller de N-1 dins del marc de les jornades Indignades
3.b. Comissió comunicació:
Del tema Cine-Fòrum: a manca d'una reunió de la comissió de comunicació, es proposa la película "Zero (la verdad sobre el 11-S)". Falta concretar una data. Per a propostes es recorda que existeix un document amb enllaços a Facebook que tothom pot editar i en Xavi (rome6113@gmail.com) resta a disposició per atendre propostes i idees.
Del tema comunicación a través d'internet: es proposa i s'accepta tendir cap a la comunicació a través del canals que ofereix n-1.cc. Es proposa realizar un taller a mode de proba de N-1. En Jordi s'ofereix per impartir-lo amb l'ajuda d'en Xavi P.. Es realitzarà a casa d'en Jordi el 25 de setembre a les 17h a casa d'en Jordi (més info jordifoto@gmail.com)
3.c. Comissió Continguts: No s'ha reunit. S'ha desmaiat…
3.d. Comisiió medi ambient: L'Anna proposa afegir-se com a assemblea a la neteja de camins i recollida de brossa que organitza el Centre Excursionista prevista pel dijous 22 de setembre a les 20'30h. S'accepta la proposta de l'Anna.
3.e. Torn obert de paraula: Es parla d'aconseguir un local o espai arresserat per a reunir-se cara a l'hivern.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada