27 de juliol de 2011

Assemblea comarcal a La Garriga (25-7-11)

Hi han assistit : La Llagosta, La Garriga, St. Feliu.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.

S’aprova per consens.

Esmenes i aprovació del document de proposta de funcionament de l’assemblea V.O.

Es presenta una proposta per incloure-la en el reglament:
A les Ass. hi pot assistir tothom que vulgui, però per tal d'agilitzar-les només tindran veu els representants de cada poble, ja que se suposa que les conclusions que aporten els representants són la conclusió del debat de cada ass. Es donarà torn de paraula lliure a tots als assistents un cop finalitzat l’ordre del dia.

Els assistents a l’Ass. aproven aquest punt, però queda pendent de ser valorat i aprovat per la propera Ass.V.O.

La Llagosta ha creat un format per presentar les propostes d’activitats i actuacions conjuntes per tal de facilitar la feina.

Ho enviaran per correu per poder-ho consensuar.

Concretar periodicitat de les Ass. V.O.

Hi ha diversitat d’opinions, però sembla que de moment queda com està. Cal parlar-ne la propera Ass per falta de quòrum.

Assemblea V.O. a l’agost?

La Llagosta no faran Ass. a l’agost, però si que portaran a terme algunes accions o actes de suport.

St. Feliu decideix continuar l’ass. però com a lloc de permanència i testimonial. No es debatrà cap tema important.

La Garriga no faran Ass. però els grups de treball es trobaran per anar preparant actuacions per després de l’agost.

Proposta d'assemblea mensual de Catalunya.

-Un representant d'Ass. V.O.?

-Un representant de cada Ass. de V.O.?

-Periodicitat?

No hi ha gaire informació de les altres Ass. Comarcals.

La Llagosta creu que en aquest moments ja tenen molta feina, però que si es decideix participar-hi, ho faran en la mesura que puguin.

En general tots creiem que es vol abraçar massa i que potser encara no hi estem prou preparats. Es queda a l’expectativa .

Proposta d’activitats conjuntes

La Llagosta proposa que després de l’estiu, fer prospeccions des de cada poble per veure realment com està afectant les retallades sanitàries , és a dir, recollir tot tipus d’informació verídica per tal d’aconseguir una visió global del V.O. per poder preparar accions. Més endavant es poden explorar altres àmbits

És important compartir medis i infraestructures.

St.Feliu proposa treballar sobre l’obsolescència i la Banca Ètica.

Torn lliure de paraula.

Es fa constar en acta que NO SOM REPRESENTANTS SINÓ PORTAVEUS.

Pensem que part de la falta d’assistència per part de les altres Asses., és degut a que la informació ha estat penjada només a l’N-1 i potser encara no hi estan adherides totes les Asses.

L’Oleguer enviarà nota informativa via correu e. a totes les Asses. del V.O.

Es parla de com fer front a futures despeses econòmiques. Queda pendent per a la propera Ass.

St. Feliu ens convida a tots a participar en els cine-fòrums que organitzen cada dijous d'agost a les 8'30, en el Centre cívic La Fonteta.

Des de les Asses. BCN, i Granollers, es proposava que el 15 de cada mes es fes una cassolada i després l’Ass.

PROPERA CONVOCATÒRIA

Es proposa convocar la propera Ass. V.O. el 15 de setembre a Granollers a la Porxada a les 20’30.

Queda aprovat aquest últim punt pels assistents a l’Assemblea. Si alguna Ass. creu adient revocar la convocatòria, que ho comuniqui.

26 de juliol de 2011

Acta assemblea 25 de juliol del 2011

Secretària: Andrea
Moderadora: Jorgina
Pren acta: Jordi

1.Introducció
-Lectura i aprovació de l'acta anterior.
-Lectura i aprovació de l'ordre del dia.

2. En virtut del nombre de membres presents a l'assemblea que el tema sobre si és convenient o no que l'assemblea es constitueixi associació es debati i/o s'estudiï al setembre. Surt el tema que una associació no pot ser assembleària.

3. Sobre la Manifestació dels dies 23-24 juliol a Madrid. Es comenta que hi ha vídeos/imatges impressionants que s'haurien de veure. Així com també sorprèn el mutisme informatiu sobre el tema.

4.Sobre el punt d'informació: es trasllada, durant l'agost, a l'entrada del centre cívic coincidint amb el Cine-Fòrum.

5.Repartir tríptics informatius del Cine-Fòrum: es decideix que uns en reparteixin a les botigues el dimecres al matí, a les 10h (encarregada: Jorgina) i uns altres el dissabte al matí (10h) a la plaça que hi ha mercat (encarregat: Quim). En ambdós casos es queda a la plaça, al costat del forn dels germans Casas.

6. Sobre els cartells del Cine-Fòrum: en Jordi s'ocupa d'anar-los a buscar a la impremta, així com donar les gràcies pel favor. I la penjada es farà entre en Jordi, en Pol i en Quim.

7.Torn de paraula de les Comissions:
a) Medi Ambient: s'informa que s'ha quedat per parlar sobre la Cooperativa de Consum el dimarts 26 de Juliol a les 18h a casa de l'Erika.
b)Comunicació: exposa el tema de fluxe informatiu de l'assemblea.
c)Continguts: es proposa indexar els continguts de la maleta viatgera a internet (es necessiten els links d'on s'ha extret la informació). Es proposa omplir fulls de reclamacions per la situació que es troba el CAP (Agost té les tardes i caps de setmana tancat; situació de pediatria...): es decideix que en Quim redacti un model de reclamació per poder usar i els indignats individualment aniran al CAP a omplir el full de reclamacions. Aquest model escrit per en Quim es demana que es posi al punt d'informació (ara els dijous al vespre al centre cívic).

8. Torn lliure de paraula:
-Xavi: exposa si l'Assemblea d'Indignats s'ha de posicionar sobre els desnonaments. Es decideix, per ara, ser curosos i informar-se bé abans de posicionar-nos en cada cas.
-Andrea: demana que se li faci entrega de 2 còpies de qualsevol document definitiu (cartells, tríptics...) que l'Assemblea o les Comissions generin per a la seva conservació.
-Dani: insisteix amb la puntualitat. Les Assemblees començaran a les 20h en punt.
-Quim: proposa que l'assemblea faci una baixada de llits. Enviar mails a veure qui s'hi apunta.

23 de juliol de 2011

Cinefòrum

Aquest mes d'agost, tots els dijous a 2/4 de 9 del vespre, a la sala de teatre del Centre Cívic es faran projeccions de documentals per a la reflexió i el debat.


Per veure el cartell més gran, només cal clicar-lo.

N-1

L'assemblea de gent indignada de Sant Feliu de Codines també es troba a N-1 , la xarxa social alternativa al Facebook. Hi podeu accedir fent clic aquí. Veureu que també hi ha vídeos i documents interessants per a la reflexió per construir alternatives a aquest món capitalista que ens ofega.

Acta IX assemblea (18-7-2011)

ACTA IX ASSEMBLEA ST.FELIU

18 de juliol de 2011, 20h
16 assistents

Secretari: Daniel
Moderador: Marc
2ª acta: Maricel

15 de juliol de 2011

Homenatge a Catalunya (2)

Amb aquest títol se'ns presenta un documental de crítica al sistema però sobretot de recerca d'alternatives, totes centrades a Catalunya, de temes tan variats com l'agricultura, l'intercanvi, la propietat, les relacions humanes, el teatre, la creació de monedes alternatives...

http://www.homenatgeacatalunyaii.org/

Dura una hora i dos minuts i val la pena mirar-se'l sense pressa i sense estrès.

Acta de l'assemblea del 11 de juliol

1. Lectura i aprovació de l´ordre del dia.
2. Presentació del Colectivo Evolvere que han vingut a gravar l´assemblea per un documental que fan sobre el moviment 15M. Es presenten la Rafaela, l´Andrea i en Vicente. Ens parlen de la manipulació informativa sobre els fets ocurreguts el passat 15 de juny davant del Parc de la Ciutadella. Ens donen ànims per seguir amb les Assemblees de Barris i Pobles. I es realitza una presentació personal de cadascún dels membres presents en l´Assemblea d´avui.
3. En Daniel demana per realitzar l´organigrama de les Comissions i poder-lo penjar en el punt d´informació que les comissions realitzin un mini text on especifiquin quina és la seva funció i quines activitats/actes han realitzat.
a) Es constata que s´ha de millorar el funcionament de l´Assemblea, així com les Comissions per ser més efectius. S´ha  de millorar la organització.
b) Es planteja que la Comissió d´Extenció també faci d´enllaç comunicatiu amb Assossiacions/Entitats/Grups socials.
c) Es parla de la Comissió d´Acció, la qual està molt aturada i potser un cop presentada una proposta per part de les Comissions, aquesta hauria de ser l´encarregada de pensar i dur a terme l´acció corresponent.
d) Es proposa donar un aire simbòlic a la recollida d´escombraries.
4. Parla la Comissió de Comunicació:
a) El mur del Facebook: proposen que sigui lliure, sense censures però amb la responsabilitat personal de cadascú de no publicitar res (tan polític com personal). Es vota i per majoria s´aprova.
b) Es parla del CineFòrum. Es realitzarà al Centre Cívic els dies 4, 11, 18 i 25 d´Agost a partir de les 20h30. S´informa que les sessions consistiran amb un curt, un llargametratge i una taula rodona sobre els temes següents: èlits, energies, sostenibilitat i sistema financer. Ningú presenta objeccions.
Es planteja el problema que per fer aquesta activitat i ja que l´Assemblea no es cap assossiació, ni entitat del poble de Sant Feliu de Codines, l´Ajuntament reclama el cobrament de 50 per sessió. Es dóna l´opció de usar una assossiació per poder realitzar el cine fòrum sense cost. L´Assemblea aprova aquesta opció, però es planteja si nombrar o no les assossiacions que ens ajudin en els cartells o no (es debatrà en la següent assemblea).
c) En Jordi, qui s´ocuopa del mail de l´Assemblea i la comunicació via internet explica com hauria de funcionar la comunicació entre membres, comissions i membres. Es compromet a donar-ho per escrit.
d) Es parla del Punt d´Infomació del dissabtes. Es decideix que en cada Assemblea un dels temes a tractar serà el punt d´informació (qui hi va, el material, documentació, etc...).
5. Parla la Comissió d´Extensió sobre l´Assemblea del Vallès Oriental que es celebrarà dimecres a Sant Feliu.
a) No hi ha megafon. En Xavi P. s´ocuparà de portar un amplificador.
b) L´Ordre del dia ja està realitzat.
c) Falten cartells. En Jordi els enviarà a tothom perquè se´ls imprimeixi i pengi.

6.  Parla la Comissió de Continguts:
a) Es queda un dia a la setmana per realitzar un debat de reflexió (per ara és el dilluns a les 16h al Centre Cívic)
b) Es planteja realitzar una Comissió de Documentació.
c) Es proposa fer una “Maleta Viatgera” amb documentació per a aquelles persones sense accés a Internet.
7. Torn Obert de paraula:
a) En Marc B. està fent un blog per unificar tota la informació, documentació, etc...
b) Es demana que als fumadors s´allunyin del grup ja que hi ha gent que li molesta el fum. Tothom està d´acord.


13 de juliol de 2011

Acta de l'assemblea indignada del Vallès Oriental del 13-7-11

ACTA DE LA TROBADA COMARCAL D’ASSEMBLEES INDIGNADES
DEL VALLÈS ORIENTAL

Sant Feliu de Codines
13 de juliol del 2011

Assemblees assistents: Sant Feliu de Codines, La Llagosta i La Garriga

Ordre del dia:
1. Sobre la manera de funcionar de l’assemblea
2. Posada en comú dels pobles
3. Informació de l’assemblea de barris i pobles del 10 de juliol
4. Informació sobre les propostes de cara al 20 i 21 de juliol amb motiu de l’aprovació dels pressupostos al Parlament de Catalunya
5. Proposta d’assemblea mensual de Catalunya
6. Marxa de la indignació a Madrid
7. Torn lliure de paraules

7 de juliol de 2011

Ordre del dia de l'assemblea comarcal de gent indignada del Vallès Oriental (Sant Feliu de Codines - 13 juliol)

1. Posada en comú dels pobles
2. Informació de l'assemblea de pobles i barris a Barcelona (10-juliol)
3 Accions pel 20-21 de juliol (aprovació pressupostos Generalitat)
4. Proposta d'assemblea mensual de Catalunya
5. Marxa indignada a Madrid (coordinació de qui hi vagi i veure si s'hi aporta alguna proposta pròpia)
6. Torn lliure de paraula
Si voleu afegir algun tema, feu-nos-ho arribar a extensiosfc(arroba)gmail.com

Assemblea indignada Vallès Oriental (28-6)

Resum de l’assemblea de persones indignades del Vallès Oriental

Granollers, 28 de juny del 2011


Hi són presents: Granollers, Mollet, La Garriga, La Llagosta i Sant Feliu
Ordre del dia:
1) Informació de l’Assemblea de Barris i Pobles
2) Posada en comú d’informacions dels diferents pobles
3) Exigències comarcals
4) Proposta de comunicació en xarxa
5) Calendari conjunt
 

El riu Xingú en perill

Aquest dilluns 11 de juliol ens visitaran uns periodistes brasilers del col·lectiu Evolvere, que estan interessats en el moviment dels indignats. A part, també ens presentaran un documental que han rodat sobre els projectes del govern brasiler de fer una massacre humanitària i ecològica en nom del progrés En podeu veure un resum en el següent enllaç.

http://vimeo.com/24291881

També ens parlaran d'altres projectes i documentals que han fet i volen fer. No hem sabut trobar cap pàgina web del col·lectiu, però esperem esmenar aquesta mancança en breu.

Raons i solucions per Arcadi Oliveres

En aquest link trobareu un parell de vídeos on l'Arcadi Oliveres explica raons per a la indignació i proposa algunes possibles solucions a la situació de crisi econòmica, política, ètica, ecològica...

http://www.pelcanvi.org/activitats/20110705_tsavies.htm