15 de juliol de 2011

Acta de l'assemblea del 11 de juliol

1. Lectura i aprovació de l´ordre del dia.
2. Presentació del Colectivo Evolvere que han vingut a gravar l´assemblea per un documental que fan sobre el moviment 15M. Es presenten la Rafaela, l´Andrea i en Vicente. Ens parlen de la manipulació informativa sobre els fets ocurreguts el passat 15 de juny davant del Parc de la Ciutadella. Ens donen ànims per seguir amb les Assemblees de Barris i Pobles. I es realitza una presentació personal de cadascún dels membres presents en l´Assemblea d´avui.
3. En Daniel demana per realitzar l´organigrama de les Comissions i poder-lo penjar en el punt d´informació que les comissions realitzin un mini text on especifiquin quina és la seva funció i quines activitats/actes han realitzat.
a) Es constata que s´ha de millorar el funcionament de l´Assemblea, així com les Comissions per ser més efectius. S´ha  de millorar la organització.
b) Es planteja que la Comissió d´Extenció també faci d´enllaç comunicatiu amb Assossiacions/Entitats/Grups socials.
c) Es parla de la Comissió d´Acció, la qual està molt aturada i potser un cop presentada una proposta per part de les Comissions, aquesta hauria de ser l´encarregada de pensar i dur a terme l´acció corresponent.
d) Es proposa donar un aire simbòlic a la recollida d´escombraries.
4. Parla la Comissió de Comunicació:
a) El mur del Facebook: proposen que sigui lliure, sense censures però amb la responsabilitat personal de cadascú de no publicitar res (tan polític com personal). Es vota i per majoria s´aprova.
b) Es parla del CineFòrum. Es realitzarà al Centre Cívic els dies 4, 11, 18 i 25 d´Agost a partir de les 20h30. S´informa que les sessions consistiran amb un curt, un llargametratge i una taula rodona sobre els temes següents: èlits, energies, sostenibilitat i sistema financer. Ningú presenta objeccions.
Es planteja el problema que per fer aquesta activitat i ja que l´Assemblea no es cap assossiació, ni entitat del poble de Sant Feliu de Codines, l´Ajuntament reclama el cobrament de 50 per sessió. Es dóna l´opció de usar una assossiació per poder realitzar el cine fòrum sense cost. L´Assemblea aprova aquesta opció, però es planteja si nombrar o no les assossiacions que ens ajudin en els cartells o no (es debatrà en la següent assemblea).
c) En Jordi, qui s´ocuopa del mail de l´Assemblea i la comunicació via internet explica com hauria de funcionar la comunicació entre membres, comissions i membres. Es compromet a donar-ho per escrit.
d) Es parla del Punt d´Infomació del dissabtes. Es decideix que en cada Assemblea un dels temes a tractar serà el punt d´informació (qui hi va, el material, documentació, etc...).
5. Parla la Comissió d´Extensió sobre l´Assemblea del Vallès Oriental que es celebrarà dimecres a Sant Feliu.
a) No hi ha megafon. En Xavi P. s´ocuparà de portar un amplificador.
b) L´Ordre del dia ja està realitzat.
c) Falten cartells. En Jordi els enviarà a tothom perquè se´ls imprimeixi i pengi.

6.  Parla la Comissió de Continguts:
a) Es queda un dia a la setmana per realitzar un debat de reflexió (per ara és el dilluns a les 16h al Centre Cívic)
b) Es planteja realitzar una Comissió de Documentació.
c) Es proposa fer una “Maleta Viatgera” amb documentació per a aquelles persones sense accés a Internet.
7. Torn Obert de paraula:
a) En Marc B. està fent un blog per unificar tota la informació, documentació, etc...
b) Es demana que als fumadors s´allunyin del grup ja que hi ha gent que li molesta el fum. Tothom està d´acord.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada