13 de juliol de 2011

Acta de l'assemblea indignada del Vallès Oriental del 13-7-11

ACTA DE LA TROBADA COMARCAL D’ASSEMBLEES INDIGNADES
DEL VALLÈS ORIENTAL

Sant Feliu de Codines
13 de juliol del 2011

Assemblees assistents: Sant Feliu de Codines, La Llagosta i La Garriga

Ordre del dia:
1. Sobre la manera de funcionar de l’assemblea
2. Posada en comú dels pobles
3. Informació de l’assemblea de barris i pobles del 10 de juliol
4. Informació sobre les propostes de cara al 20 i 21 de juliol amb motiu de l’aprovació dels pressupostos al Parlament de Catalunya
5. Proposta d’assemblea mensual de Catalunya
6. Marxa de la indignació a Madrid
7. Torn lliure de paraules
1. Sobre la manera de funcionar de l’assemblea
La Llagosta recorda que amb motiu de l’assemblea del 14 de juny al seu poble van presentar una proposta de funcionament de l’assemblea del Vallès Oriental que els pobles encara no han treballat i retornat a l’assemblea VO per a la seva aprovació. S’acorda penjar la proposta a l’N-1 (Josep – SFC), tot i que aquesta setmana s’havia fet arribar a tothom, i mirar de difondre-la de cara a la seva discussió a les assemblees locals i posteriorment a la propera trobada comarcal.
Sobre el tema de l’N-1 es valora que és una eina útil però que falta que la gent la utilitzi. S’acorda crear una comissió N-1 (Josep i Jordi – SFC, Salva – Mollet [se li proposarà perquè no hi és] i qui hi vulgui col·laborar) per proposar una manera de portar la coordinació a través d’aquesta eina i explicar-la a les assemblees, seguint una mica el que s’havia acordat a Granollers el 28 de juny. També s’acorda penjar-hi l’acta de la dita assemblea de Granollers i d’aquesta de Sant Feliu (Marc – SFC).

2. Posada en comú dels pobles
La Garriga informa que han canviat el funcionament en comissions per grups de treball que porten idees i propostes a l’assemblea general del poble. Expliquen que estan buscant ‘experts’ en diversos temes per organitzar xerrades i debats amb els quals informar-se, formar-se, informar i formar.
Sant Feliu informa de la feina de les diverses comissions: continguts es reuneix un dia a la setmana per definir-se; s’ha fet un tríptic de denúncia de bancs i caixes que es repartirà pel poble; la comissió de medi ambient prepara una acció de neteja/denúncia de l’entorn natural del poble, es vol fer un llistat de productors locals per fomentar el consum de proximitat i el conseqüent estalvi energètic. També s’informa que els dijous del mes d’agost s’organitzaran al vespre cine-fòrum sobre: elits, sostenibilitat, energia i sistema financer. S’explica que la relació amb l’ajuntament és normal, però de cara a muntar actes es demana que es faci en nom d’alguna associació, per la qual cosa s’ha de recórrer a alguna associació ‘afí’, perquè si no l’ajuntament exigeix un pagament.
La Llagosta explica que de cara al 29 de juliol es muntarà una jornada de reflexió sobre desobediència civil i no-violència. També comenten que han tingut problemes amb l’ajuntament. Pel que fa a accions, i aprofitant un acte de promoció de venda de pisos que feia la Caixa del Penedès van organitzar una partida de Monopoly com a acte lúdico-reivindicatiu contra l’especulació immobiliària. Expliquen que miren de fer accions a curt termini per fer-se visibles, que no sembli que ‘parlen molt però no fan res’.

3. Informació de l’assemblea de barris i pobles del 10 de juliol
Un company de La Llagosta -l’únic dels presents que hi va ser- explica que s’hi van parlar temes de coordinació, sobretot pel que fa als barris de Barcelona, doncs la presència de pobles era més petita. Es pot llegir l’acta de l’assemblea a  <http://extensiobcn.files.wordpress.com/2011/05/acta-trobada-barris-10jl.pdf>.

4. Informació sobre les propostes de cara al 20 i 21 de juliol amb motiu de l’aprovació dels pressupostos al Parlament de Catalunya
Sobre el tema de l’aprovació dels pressupostos al Parlament, els dies 20 i 21 de juliol, s’explica que hi ha la proposta de fer accions descentralitzades el 20 al matí, a la tarda una manifestació i al vespre una assemblea (a la Ciutadella o a la plaça St. Jaume?) per decidir que es fa el 21. S’acorda que si algun poble del VO planteja alguna acció, la comuniqui via N-1 a la resta de pobles.

5. Proposta d’assemblea mensual de Catalunya
Els pobles presents no han parlat gaire o gens sobre la proposta d’assemblea mensual de Catalunya. S’acorda treballar-ho als pobles i tornar-ho a la propera assemblea VO, però Sant Feliu comenta que sent un poble petit, hi ha un cert ‘ofec’ amb tanta assemblea. Se suposa que hi hauria d’anar una representació de l’assemblea VO?

6. Marxa de la indignació a Madrid
Tot i que el 28 de juny a Granollers s’havia parlat de coordinar la possible gent que hi vulgui anar, en no haver-hi ningú present que hi vagi es passa del tema.

7. Torn lliure de paraules
a) En el torn obert de paraules, les 3 assemblees presents fan una crida a la seriositat, la responsabilitat i el compromís de la resta d’assemblees absents i es decideix demanar explicacions d’aquestes absències, perquè als qui han fet l’esforç de venir els dol la falta de quòrum. També es debat la possible causa d’aquestes absències tan nombroses i es parla de possibles solucions, com ara espaiar més les comarcals (potser una al mes?), potenciar la coordinació via N-1, etc.
b) Un company de La Llagosta lamenta que a l’assemblea no s’hagi fet una lectura i aprovació de l’acta anterior; SFC se’n disculpa per la falta de costum.
c) S’acorda fer la propera assemblea el DILLUNS 25 DE JULIOL A LES 8 DEL VESPRE A LA GARRIGA, A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA (o en cas de pluja sota els porxos de Can Dachs, allà mateix), i els assistents demanen a tothom que faci l’esforç responsable d’assistir-hi i de portar els deures fets (veure punt 1).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada