27 de juliol de 2011

Assemblea comarcal a La Garriga (25-7-11)

Hi han assistit : La Llagosta, La Garriga, St. Feliu.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.

S’aprova per consens.

Esmenes i aprovació del document de proposta de funcionament de l’assemblea V.O.

Es presenta una proposta per incloure-la en el reglament:
A les Ass. hi pot assistir tothom que vulgui, però per tal d'agilitzar-les només tindran veu els representants de cada poble, ja que se suposa que les conclusions que aporten els representants són la conclusió del debat de cada ass. Es donarà torn de paraula lliure a tots als assistents un cop finalitzat l’ordre del dia.

Els assistents a l’Ass. aproven aquest punt, però queda pendent de ser valorat i aprovat per la propera Ass.V.O.

La Llagosta ha creat un format per presentar les propostes d’activitats i actuacions conjuntes per tal de facilitar la feina.

Ho enviaran per correu per poder-ho consensuar.

Concretar periodicitat de les Ass. V.O.

Hi ha diversitat d’opinions, però sembla que de moment queda com està. Cal parlar-ne la propera Ass per falta de quòrum.

Assemblea V.O. a l’agost?

La Llagosta no faran Ass. a l’agost, però si que portaran a terme algunes accions o actes de suport.

St. Feliu decideix continuar l’ass. però com a lloc de permanència i testimonial. No es debatrà cap tema important.

La Garriga no faran Ass. però els grups de treball es trobaran per anar preparant actuacions per després de l’agost.

Proposta d'assemblea mensual de Catalunya.

-Un representant d'Ass. V.O.?

-Un representant de cada Ass. de V.O.?

-Periodicitat?

No hi ha gaire informació de les altres Ass. Comarcals.

La Llagosta creu que en aquest moments ja tenen molta feina, però que si es decideix participar-hi, ho faran en la mesura que puguin.

En general tots creiem que es vol abraçar massa i que potser encara no hi estem prou preparats. Es queda a l’expectativa .

Proposta d’activitats conjuntes

La Llagosta proposa que després de l’estiu, fer prospeccions des de cada poble per veure realment com està afectant les retallades sanitàries , és a dir, recollir tot tipus d’informació verídica per tal d’aconseguir una visió global del V.O. per poder preparar accions. Més endavant es poden explorar altres àmbits

És important compartir medis i infraestructures.

St.Feliu proposa treballar sobre l’obsolescència i la Banca Ètica.

Torn lliure de paraula.

Es fa constar en acta que NO SOM REPRESENTANTS SINÓ PORTAVEUS.

Pensem que part de la falta d’assistència per part de les altres Asses., és degut a que la informació ha estat penjada només a l’N-1 i potser encara no hi estan adherides totes les Asses.

L’Oleguer enviarà nota informativa via correu e. a totes les Asses. del V.O.

Es parla de com fer front a futures despeses econòmiques. Queda pendent per a la propera Ass.

St. Feliu ens convida a tots a participar en els cine-fòrums que organitzen cada dijous d'agost a les 8'30, en el Centre cívic La Fonteta.

Des de les Asses. BCN, i Granollers, es proposava que el 15 de cada mes es fes una cassolada i després l’Ass.

PROPERA CONVOCATÒRIA

Es proposa convocar la propera Ass. V.O. el 15 de setembre a Granollers a la Porxada a les 20’30.

Queda aprovat aquest últim punt pels assistents a l’Assemblea. Si alguna Ass. creu adient revocar la convocatòria, que ho comuniqui.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada